MİMARLIK

Bir mimari yapıt toplumsal bellek açısından iki tür değer taşır.  Bunlardan birincisi, insanoğlunun dünyaya yerleşmesi amacıyla ürettiği nesne üzerinden kendi varlığı ile karşılaşmasıdır.  Yapılı çevre, insanın dünyada nasıl var olduğunu anlatır ve mimarlık ürünlerine sadece somut bir fenomen olarak bakmamayı gerekli kılar.  Mimarlık ürününün somut fiziksel varlık alanı ile düşünsel ve deneyimsel varlık alanı birbirini var eden bir bütünü oluşturur.   İkinci önemli değer, mimarlık ürününün bir bilgi birikimi nesnesi olmasından kaynaklanır, bu nedenledir ki sürdürülebilirliği insanoğlunun ürettiği maddi kültür birikiminin de sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

designed by ©ada