BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ

10-12 Ağustos 1907 (1325.B-1, 1325.B.3, Hicri)

Yangın nedeniyle, İran sefareti belediyeden sorumlu paşa ile görüşerek devletten yardım istemiştir. Yine aynı sefaretin talebiyle yangında hasar gören oda sahipleri, eğitim, askeriye, emlak vergilerinden muaf tutulmuşlardır.

18 Mart-2 Nisan 1908 (1326.S-14, 1326.S.29, Hicri)

Çakmakçılar Yokuşu’nda bulunan Valide Han'ın yol üzerine yıkılan mahallerine tahliye ve nakl masraflarının ödenmesi için karar.

14 Eylül 1895 (1313.Ra.24, Hicri)

Yaveran-i hazret-i şehriyari Ahmet Ali Paşa hazretlerinin Mercan'da bulunan konakları önündeki kaldırımların yeniden inşası gerektiğinden inşaat masrafı tutarın ödenmesi hususunun sadrazamlığa arzı.

4 Kasım 1852 (1269.M.21, Hicri)

Hasekilikten gelen Mehmet Ağa'nın Valide Han'ı altındaki berber dükkanının genişletilmesine izin verilmesinin sebebinin bildirilmesi. Kargir vakıf binalarının yıkılmasına izin verilemeyeceğinden, söz konusu duvar kanunen yıkılamayacaktır.

7 Ağustos 1907 (1325.C.27, Hicri)

Yanan Valide Hanı hakkında verilecek kararın arzı.

26 Mart 1891 (1308.Ş.15, Hicri)

Valide Han'ı içindeki caminin tamirine. Valide sultan Mahpeyker Sultan Hazretlerinin hayırlarından olan Valide Hanı içindeki cami-i şerifin harab olan mahallerinin lüzum üzerine 4189 gurus masrafla tamirine, fakat daha fazla paraya ihtiyac olduğuna. Evkaf-ı Hümayun nezaretinin tamirat memuru aracılığıyla icrası hususunun ilgili bakanlığa havale buyurulmasına. Caminin emaneten tamirine. (Caminin çatısında daha ucuza mal edilebilir mi diye kurşun yerine Marsilya kiremidi kullanılması dahi gündeme geliyor. Sonucta kurşun döşenmesi tercih ediliyor.)

18 Mart / 2 Nisan 1908 (1326.S-14/1326.S.29, Hicri)

Hasekilikten gelen Mehmet Ağa'nın Valide Han'ı altındaki berber dükkanının genişletilmesine izin verilmesinin sebebinin bildirilmesi. Kargir vakıf binalarının yıkılmasına izin verilemeyeceğinden, söz konusu duvar kanunen yıkılamayacaktır.

26 Mart 1891 (1308.Ş.15, Hicri)

Valide Han'ın yol üzerine yıkılan mahallerine tahliye ve nakil masraflarının ödenmesi.

10 / 12 Ağustos 1907 (1325.B-1/1325.B.03, Hicri)

Yanmış Valide Han'ına ve teferruatına dair.

7 Ekim 1906 (1322.E.24, Rumi)

Aniden yıkılan Valide Han'ın birtakım taşlarının rahatsızlık verdiği ve bir an evvel kaldırılması için gereğinin icrası. Mektubi kalem-i mahsustan şehremanetine yazılmış. Herhangi bir kazaya meydan verilmemesi için kaldırılmaları gerekiyor.

30 Nisan 1833 (1248.Z.10, Hicri)

Cağaloğlu Sarayı’ndan Valide Hanı’na kadar olan caddeler kaldırımların tamiri.

designed by ©ada