SERGİ

Kuruluşundan Günümüze BÜYÜK VALİDE HAN

25 Aralık 2008 – 15 Ocak 2009

Basın Bülteni

İstanbul’un Tarihi Yarımadası, kentin yüzyıllar boyu ekonomik, toplumsal ve kültürel kalbi; bu coğrafyada yaşam kuranlar, geçip göçenler ve her daim farklı yaşamsal pratikler için bir yer yurt olmuştur. Büyük Valide Han 17. yüzyıldan günümüze bu kent coğrafyasında her döneme uyum sağlayarak bugüne kadar yaşaya gelmiştir. Kısmen fiziki eklemeler ile varlığını korumuş, yer yer yıkıma uğramış ve atıl kalmıştır. Duvarları, avluları, oda ve geçitleri nesnelliğin çok ötesinde, toplum ve insan pratiklerinin barınağı olurken, o pratiklere hem biçim sağlamış hem de onlarla birlikte kendi de yaşama ayak uydurmuş ve içindekilerle birlikte anlam kazanmış ve kazandırmıştır. Yüzyılların ticaret yolları, üretim güçleri, alet ve teknolojileri, üretim nesneleri, üreticileri ve tüketicileri, tüm bunların örgütlenme ağları, otorite ve güç ilişkileri, farklı dini öğeler ve hatta Osmanlı son döneminde bazı muhalif eylemler Büyük Valide Han’da yer bulmuştur.

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Büyük Valide Han: Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dokümantasyon ve Yazılım Projesi” YTÜ ve İTÜ’den öğretim üyelerince gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, Büyük Valide Han’ın bir kültür nesnesi olarak varlığını sürdürmesinin ötesinde, onu bugüne taşıyan yaşamların, yazıların, zaman içinde değişimine şahitlik yapmış olanların anlatılarını, beklentilerini, eleştiri ve umutlarını toplumsal belleğimiz olarak saklamayı ve paylaşmayı amaçlamıştır.

Proje ekibi yaptıkları çalışmadan elde ettikleri bilgilerin bir kısmını Han sakinleri ile paylaşmak amacı ile ellerindeki basılı, görsel ve işitsel malzemeden yararlanarak bir sergi hazırladı. Serginin destekçileri arasında, bu sergiyi 10. Kuruluş Yılı Etkinlikleri’ne dahil eden YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’de bulunuyor.

Proje Ekibi:                Prof. Dr. Ayşegül Baykan (YTÜ), Doç. Dr. Belkıs Uluoğlu (İTÜ),
Yrd. Doç. Dr. Zerrin İren Boynudelik (YTÜ), Öğr. Gör. Burak Sevingen (YTÜ)
Açılış:                         25 Aralık Perşembe
Saat 11.00
Büyük Valide Han, Çakmakçılar Yokuşu – Eminönü
Ayrıntılı bilgi için:      zerriniren@gmail.com
0212 383 27 22


TÜBİTAK tarafından desteklenen  “Büyük Valide Han: Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dokümantasyon ve Yazılım Projesi” nedeni ile 2006 yılından bu yana zamanımızın bir bölümünü Büyük Valide Han’da geçirdik. Yaptığımız çalışmadan elde ettiğimiz bilgilerin bir kısmını Han sakinleri ile paylaşmak istedik ve elimizdeki basılı, görsel ve işitsel malzemeden yararlanarak bir sergi hazırladık. Bu sergide malzemelerimizin büyük bölümünü kullanamadık. Bunun bir ihmal ya da unutkanlık değil sadece teknik olanaksızlık olduğunun bilinmesini isteriz. Yaptığımız her görüşme, çektiğimiz her kare fotoğraf, tanıdığımız her kişi hem kişisel deneyimlerimiz hem de çalışmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Han’a geldiğimiz ilk günden itibaren bizi güler yüzle karşılayan, çalışmamız için gereken hiç bir yardımı esirgemeyen Büyük Valide Han ve Sağır Han sakinlerine katkıları ve katılımları için içtenlikle teşekkür ederiz.

Çalışma TÜBİTAK desteği ile gerçekleşmiştir.

Sergi posteri ve sergi defterinden notlar.
about Kosem Sultan Bina Karakteri Sergi Fotoğraf Galerisi Haritalar 3d Film Bilgisayar Oyununda BVH
designed by ©ada