BVH ÜZERİNE TAHAYYÜLLER

İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlıkta Tezsiz Yüksek Lisans programı kapsamında, Mimari Proje 1 dersinde, “mevcut yapılı çevrelere müdahale” sorunsalını irdeleyen ve kendilerine sınırlama getirmeden, beyin fırtınası tekniğinden yararlanmak suretiyle farklı önerilerin gelişmesine imkan tanıyan bir ortamda bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.  Proje önerileri geliştirilmeden önce öğrencilerle bir tartışmalı seminer çalışması düzenlenmiş, burada müdahale üzerine düşünülmesi sağlanmıştır. 

Proje önerileri:

  1. Farkındalık oluşturmak, varlığını göstermek üzere geçici

strüktürler önerisi: Onur Kemal Kösedağ -Yeni Cami yanından başlayıp Han’lar bölgesine uzanan bir aksın giydirilmesi.

  1. Han’a yapısal anlamda noktasal müdahalelerle iyileştirmeler:

Bahar Etyemez-Araba girişinin sınırlandırılması/merdivenlerin iki katı bağlamasının güçlendirilmesi/koridorların temizlenip aydınlatılması/ek merdivenlerin disipline edilmesi.
Gül Ertekin-Avlunun iyileştirilmesi, mescidin iadesi, avluya bakan kimi birimlerde avlu yaşantısını zenginleştirecek yeni aktivitelerin beslenmesi.
Günseli Torluoğlu-Han’ın hücrelerinin tüm İstanbul mekanına görsel olarak açılması.

  1. Han’a yapısal ekler:

Büşra Sözüpek-Kademeli iyileştirme çalışması: a.eklentilerin yeniden yeni bir disiplinde yapılması, b.Tamamlama, onarım,vb. rötuşlar.
Erinç Tepetaş-Yıkılmış olan köşeye yeni bir ek ile girişin belirginleştirilmesi ve zemin altına yeni bir kat ekleme.
Ülkü Eroğlu-Mekansal olarak bellekteki çizgilerin yeniden üretilerek sürdürülmesi.
Seda Köseer-Ayıklama, yeni ekler ve cephelerin disiplin altına alınacak şekilde, hafızayı da sürdürerek yeniden üretilmeleri.
Yasemin Hacıkura-Han’ın tüm katlarını birbirine bağlayacak bir gezinti parkurunun eklenmesi.

  1. Han’daki aktivitelerin sürdürülebilir kılınması ve zenginleştirilmesi:

Beste Sabır-Mevcut iş kollarının sürdürülmesi ve yenilerinin eklenmesi, dolayısıyla mekanın sürdürülebilirliğinin sağlanması.

  1. Han’ın orijinine sadık kalarak yapılacak bir ayıklama:

Yalçın Korkmaz- Zaman içerisindeki niteliksiz tüm eklerin ayıklanması ve izi sürdürülemeyenlerin ise geçmiş niteliğine uygun olarak tamamlanması.

designed by ©ada